برچسب: دریافت سرمایه از بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری: ۱- پس از پایان مدت قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری،  شرابط بازپرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری چگونه خواهد بود؟ در انتهای انقضای بیمه عمر  و سرمایه گذاری دو مبلغ مشخص به بیمه گذار یا ذینفعان مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد: مبلغ اندوخته صندوق […]

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور عزیزمان، تمام افراد بدنبال ایجاد یک پس انداز خوب برای ایام بازنشستگی و نیز تأمین نیازهای خانواده خودشان در سال های آتی میباشند.  هزینه های گزافی مثل هزینه های تحصیل، هزینه های ازدواج و هزینه های راه اندازی کسب و کار فرزندان و علاوه […]