برچسب: دلکو

عیب یابی و تعمیر خودرو + سیستم برق اتومبیل

عیب یابی و تعمیر خودرو + سیستم برق اتومبیل

اجزای تشکیل دهنده سیستم برق اتومبیل: در این جا به زبان ساده ای سعی  میکنیم آموزش های کاربردی تعمیرات سیستم برقی خودرو ،  نحوه عیب یابی برق اتومبیل به شما ارائه دهیم. با توجه به اینکه سیتم برق رسانی که در زمان آخرین مرحله تراکم و اولین مرحله انفجار باعث زدن جرقه شمع های خودرو […]