برچسب: دومين تصادف

بیمه ثالث + اقساطی + بدون سود + بدون پیش قسط + ۱۲ ماه قسطی

بیمه ثالث + اقساطی + بدون سود + بدون پیش قسط + ۱۲ ماه قسطی

    برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث موتور اینجا را کلیک نمایید:   قانون بیمه شخص ثالث: تصادفاتی که رانندگی منجر به جراحت یا فوت که باستناد گزارش پلیس راه باشند ، اگر علت اصلی رخ دادن حادثه، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، شرکت بیمه گر باید خسارت زیان دیده را […]