برچسب: دومین قطب توریستی و گردشگری گیلان

جاذبه های گردشگری استان گیلان + ساحل چمخاله

جاذبه های گردشگری استان گیلان + ساحل چمخاله

ساحل چمخاله ساحل چمخاله یکی از مشهورترین سواحل ایران در شمال کشور محسوب می شود. این ساحل دارای پتانسلهای بخصوصی بود که میتوانست زمینه های ورود و حضور مسافران و گردشگران را فراهم اورد ، نیاز به سرمایه گذاری در زمینه تهیه و تدارک امکاناتی برای جذب مسافران ، بطور کامل محسوس بود ، همان […]