برچسب: دیدنی های چها محال وبختیاری

دیدنیهای چهار محال و بختیاری

دیدنیهای چهار محال و بختیاری

چالشتر را چقدر می شناسید ؟  یکی ار مکان های دیدنی چهار محال و بختیاری چالشتر نام دارد .             این بنای تاریخی که در نزدیکی شهرکرد واقع گردیده  است، سالها قبل از این که شهرکرد  به صورت یک شهر نمایان شود ،  این بنای زیبا  مرکز حکومت  خوانین بختیاری در […]