برچسب: دیوار تاریخی گرگان

جاذبه های گردشگری استان گلستان + دیوار بزرگ گرگان

جاذبه های گردشگری استان گلستان + دیوار بزرگ گرگان

دیوار بزرگ گرگان دیوار بزرگ گرگان دارای نامهای متعددی از قبیل دیوار تاریخی گرگان یا  دیوار بزرگ اسکندر و دیوار سرخ یا دیوار تاریخی جرجان ، دیوار مارسرخ معروف است. این دیوار مجموعه ای از تاسیسات دفاعی قدیمی در استان گلستان ، در بخش شمال شرقی ایران و گوشه جنوب شرقی دریای خزر بوده است. […]