برچسب: رانندگی با خودروی سرقت شده

خرید ثالث+ تمام قسط ۱۲ ماه + بدون سود + بدون پیش پرداخت

خرید ثالث+ تمام قسط ۱۲ ماه + بدون سود + بدون پیش پرداخت

  برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید رانندگی با خودروی سرقت شده در برخی موارد نادر دیده شده که شخصی خودروی فرد دیگری را سرقت کرده و خودروی مذکور دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر بوده و با در حال رانندگی ، با خودروی دیگری برخورد کرده و تصادفی ایجاد کرده است، […]