برچسب: راهنمای ثبت انبار در سامانه جامع انبارها

ثبت نام در سامانه جامع انبارها

ثبت نام در سامانه جامع انبارها

ثبت نام در سامانه جامع انبارها سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به منظور  ساماندهی و نظارت بر مراکز نگهداری کالا در کشور ایجاد گردیده است.  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از انبار ها  جهت ذخیره و نگهداری کالا استفاده می نمایند می بایست با توجه به اقدامی که از سوی دولت برای […]