برچسب: رجل الوز

گیاهان دارویی + غازیاقی

گیاهان دارویی  غازیاقی این گیاه با نامهای مختلفی مانند: رجل الوز، بارتنگ آبی، موجه، حشیشه و پاغازه  مشهور است که همه آنها از خانواده گیاهان دارویی  غازیاقی هستند. معرفی این گیاه:   این گیاه از دسته گیاهان علفی بوده و در مدت چند سال تا حدود هفتاد سانتیمتر رشد می‌ کند. غازیاغی ، دارای برگهای […]