برچسب: روش آبیاری عشقه

گیاهان دارویی + پاپیتال

گیاهان دارویی + پاپیتال

  گیاه پاپیتال Glechoma hederacea قطعا شما گیاه پاپیتال را در فیلم‌های انگلیسی خیلی دیده اید. پاپیتال گیاهی بوده که بسرعت رشد می‌ کند و از بخش ثابت باغچه‌ های انگلیسی می باشد ، به همین دلیل به نام پیچک انگلیسی نیز شهرت دارد و از آن بیشتر برای پوشاندن دیوار ها و به نوعی […]