برچسب: ریفلاکس معده

گیاهان دارویی + جینکو

گیاهان دارویی + جینکو

گیاه دارویی جینکو ginkgo گیاه جینکو درختی با برگ های ریز بوده که قدیمی ترین گونه‌ گیاهی به جای مانده در دنیا استت.  بعضی ها ، قدمت وجود این درخت را  به بیش از دویست میلیون سال و بعضی منابع نیز بیش از دویست و پنجاه  و حتی بالاتر به دویست و هفتاد میلیون سال پیش […]