برچسب: صدای انفجار از اگزوز

عیب یابی و تعمیر خودرو + حس شنوایی+ عیب یابی از طریق صدا

عیب یابی و تعمیر خودرو بدون داشتن اطلاعات و دانش فنی اتومبیل: تاکنون دو مقاله در خصوص نحوه عیب یابی خودرو از طریق بویایی و حس لامسه ارائه شد، در صورتیکه آنرا مطالعه نکرده اید، پیشنهاد میگردد، حتما آن دو مقاله را مطالعه کنید تا در دام شیادان نیافتید و براطلاعات عمومی خودرویی خود بیافزایید. […]