برچسب: طبس

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + باغ گلشن طبس

باغ گلشن باغ گلشن با توجه به موقعیت فیزیکی آن در خیابان تاریخی گلشن نیز به همین نام مشهور شده است ، در سالهای اولیه قرن سیزدهم هجری قمری یعنی سالهای اخرحکومت لطفعلی خان زند و در میانه به قدرت رسیدن آقامحمدخان قاجار و به دستور امیر محمدحسن خان عرب زنگویی، حاکم تون (فردوس) و […]

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + روستای نایبند

روستای نایبند ماسوله کویر روستای نایبند طبس از نمونه های اصلی معماری پلکانی در استان خراسان جنوبی می باشد که از آن تحت عنوان ماسوله کویر یاد می نمایند. این روستا بحدی شگفت انگیز می باشد که شبیه یک جزیره سبز در بین کویرمی باشد. زندگی در این جزیره سبز به لطف آب قنات های […]