برچسب: طول درخت ناریج

گیاهان دارویی + نارنج

گیاهان دارویی + نارنج

نارنج مادر مرکبات را نارنج شناسایی کرده اند.  این درختی همیشه سبز از خانواده سدابیان  Rutaceae بوده که ارتفاع آن حداکثر به نه متر می‌ رسد. نارنج برای پیوند سایر از مرکبات از جمله نارنگی و پرتقال پایه بسیار مناسبی است. شکوفه‌ های تازه و معطر این درخت به بهار نارنج نامیده می شود. برگ‌های […]