برچسب: فوت راننده مقصر حادثه

دریافت خسارت از بیمه + غرامت راننده مقصر حادثه

دریافت خسارت از بیمه + غرامت راننده مقصر حادثه

آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟ در حوادث و تصادفات رانندگی ، خسارات مالی و جانی وارده ، از طریق بیمه شخص ثالث قابل پرداخت و جبران خسارت می باشد ، ولی اگر راننده مسبب حادثه آسیبی دیده باشد، موضع کمی متفاوت است که بشرح زیر به آن میپردازیم: غرامت سرنشین در تصادفات […]