برچسب: پزشک خوب در فردیس

پزشک طرف قرارداد بیمه تامین اجتمایی + پزشک طرف قرارداد نیروهای مسلح

پزشک طرف قرارداد بیمه تامین اجتمایی + پزشک طرف قرارداد نیروهای مسلح

پزشک طرف قرارداد بیمه تامین اجتمایی ، پزشک طرف قرارداد نیروهای مسلح قابل توجه اهالی محترم فردیس ، مارلیک و کرج با احترام به اطلاع عموم می رساند ، مطب دکتر آرزو محبی نورالدین وند برای معالجه بیماران داخلی ، اطفال ، پوست و مو در فردیس کرج افتتاح گردید و آماده ارائه خدمات به […]

پزشک عمومی + پزشک داخلی + پزشک اطفال + پوست و مو در فردیس کرج

پزشک عمومی + پزشک داخلی + پزشک اطفال + پوست و مو در فردیس کرج

پزشک عمومی ، پزشک داخلی ، پزشک اطفال ،پزشک پوست و مو در فردیس کرج قابل توجه اهالی محترم فردیس ، مارلیک و کرج با احترام به اطلاع عموم می رساند ، مطب دکتر آرزو محبی نورالدین وند برای معالجه بیماران داخلی ، اطفال ، پوست و مو در فردیس کرج افتتاح گردید و آماده […]