برچسب: پوشش امدادخودرو رایگان

امداد خودرو رایگان + پوشش امدادخودرو رایگان از بیمه کوثر

امداد خودرو رایگان + پوشش امدادخودرو رایگان از بیمه کوثر

درصورت خریدن  بیمه شخص ثالث نقدی  از شرکت بیمه کوثر پوشش رایگان امداد خودرو به شما هدیه می گردد. آیا میدانید با خریدن بیمه ثالث  از شرکت بیمه کوثر یک فقره پوشش امداد خودرو با شرایط زیر به صورت رایگان به شما اعطائ می گردد؟ حمل خودرو به دلیل نقص فنی به نزدیکترین نمایندگی مجاز […]