برچسب: چرا بیمه ها باید قانون اعداد بزرگ را رعایت کنند ؟

قانون اعداد بزرگ چه نقشی در حرفه بیمه گری دارد؟

قانون اعداد بزرگ چه نقشی در حرفه بیمه گری دارد؟

  قانون اعداد بزرگ چه نقشی در حرفه بیمه گری دارد؟ بیمه گر، اداره کننده یک صندوق تعاونی است. اعضای این صندوق بیمه گذارانی هستند که در معرض خطر مشترک قرار دارند. بیمه گر برای این که فعالیتش از نظراقتصادی توجیه پذیر باشد باید از هر طبقه ریسک به تعداد کافی ریسک بیمه کند. تا […]