برچسب: چشمه های آبگرم و آبسرد

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + روستای نایبند

روستای نایبند ماسوله کویر روستای نایبند طبس از نمونه های اصلی معماری پلکانی در استان خراسان جنوبی می باشد که از آن تحت عنوان ماسوله کویر یاد می نمایند. این روستا بحدی شگفت انگیز می باشد که شبیه یک جزیره سبز در بین کویرمی باشد. زندگی در این جزیره سبز به لطف آب قنات های […]