برچسب: چگونه ارزانترین ثالث را بخریمارزانترین ثالث پژوارزانترین ثالث پراید

خرید شخص ثالث خودرو + با قسط ۱۲ ماهه + بدون پیش پرداخت

خرید شخص ثالث خودرو + با قسط ۱۲ ماهه + بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید قانون بیمه شخص ثالث  در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند ۱ـ در صورتیکه بیمه نام شخص ثالث که بعلت افزایش نرخ دیه، تعهد و پوشش بدنه بیمه نامه با کسری مواجه می گردد. ۲ـ لغو پروانه کاری یا تعلیق […]