برچسب: یوم الاداء

بدون سود + خرید شخص ثالث خودرو

بدون سود + خرید شخص ثالث خودرو

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. بیمه خرید بیمه اقساطی بدون پیش پرداخت و سود با ما تماس بگیرید. قانون بیمه شخص ثالث  در صورتیکه سانحه رانندگی حادث شده باشد که در آن حادثه فوتی وجود داشته باشد، اگر وزاث قانونی یا اولیای دم متوفی ، یا راننده مقصر حادثه درخواست داشته […]

حرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه بدون پیش پرداخت با قسط ۱۲ ماهه

حرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه بدون پیش پرداخت با قسط ۱۲ ماهه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. برابری دیه زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان براساس آخرین مصوبه های کشوری ، از اواخر سال ۱۳۹۸ دیه مرد و زن با هم برابر شدند و در تمام دادگاهها و مراجع صالحه هنگا صدور […]

خرید بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه در اقساط ۱۲ ماه

خرید بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه در اقساط ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. قانون بیمه شخص ثالث خسارت دیدگان خارج از کابین وسیله نقلیه همانگونه که میدانید بیمه نامه شخص ثالث علاوه بر اینکه برای سرنشینان داخل کابین خودرو (سقف تعهد آن باندازه دیه ظرفیت مجاز خودرو می باشد […]

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون سود در۱۲ماهه

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون سود در۱۲ماهه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید قانون بیمه شخص ثالث پرداخت خسارتهای جانی درصورت تکمیل بودن مستنداک و مدارک قانونی مورد نیاز شرکت بیمه گر ، اگر شرکت بیمه مذکور ، در موعد قانونی (خسارات مالی ۱۵ روز و خسارات بدنی ۲۰ […]