بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان + بیمه مدیر ساختمان

 بیمه‌مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ، بیمه مدیر ساختمان

  تعهدات مندرج در بیمه‌نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

  1. صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گذار و برای محل مورد بیمه ، بر اساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد.

  2.  کلیه خسارت جانی وارده به شخص سرایدار و نظافتچی و سرویس‌کار، تعمیرکار و باغبان  مشاعات ساختمان تاسقف یک دیه کامل در ماه های حرام و عادی در اثر خطرات موضوع مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می‌باشد . بهتراست بیمه نامه با نام باشد و مشخصات افراد  فوق با کد ملی  و نام آنها در بیمه نامه درج گردیده باشد.

  3. خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث  اعم از میهمانان ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی ویا سقوط ار راه پله تحت پوشش می باشد و البته  برای آسانسور و پله برقی باید بیمه نامه مخصوص تهیه گردد .

  4. بیمه گذار می‌تواند اسامی همه افراد هیئت مدیره را با ذکر کد ملی در بیمه نامه درج نماید.

  5. بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره معمولا به نام مدیر ساختمان و یا رئیس هیئت مدیره صادر می‌شود . و بهتر است در شرایط خصوصی بیمه نامه  ذکر شود ، بیمه گذار مدیر ساختمان و یا هریک از مالکان و ساکنان ساختمان به تنهایی .

  6.  بهتر است برای پرداخت خسارت های مالی وارده به اتومبیل های مستقر در پارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه  از ناحیه مشاعات ساختمان باشد  تا مبلغی بنا به درخواست بیمه گذار  در بیمه  نامه تعهد خسارت مالی  درج شود.

شرکت خدمات بیمه ای سایبان امن کوثر مشاور بیمه ای شماست .

۰۲۶۳۲۸۲۷۲۶۴     ۰۲۶۳۲۸۲۷۲۶۵    ۰۲۶۳۲۸۱۰۲۹۸    ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *