برچسب: اداره شهر بعهده انجمن بلدیه رشت

جاذبه های گردشگری استان گیلان + مجموعه شهرداری رشت

جاذبه های گردشگری استان گیلان + مجموعه شهرداری رشت

  مجموعه میدان شهرداری رشت میدان شهرداری رشت در اوایل سلطنت رضا شاه پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۲۰) احداث گردید و مجموعه های متنوعی در ان بنا ساخته شده است که عبارتند از: شامل کاخ شهرداری و موزه پست و ساختمان قدیمی هتل ایران محسوب میشود. ساختمان شهرداری و برج ساعت آن ، نمادی اساسی از شهر زیبای […]