برچسب: ارزیاب خسارت

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث خودرو

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث خودرو

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. قانون بیمه شخص ثالث  در صورتیکه حادثه تصافد رانندگی رخ داره باشد و منجر به خاسرت مالی شده باشد، در این صورت پرداخت خسارت بصورت نقدی و یا با توافق خسارت دیده و شرکت بمیه گر باید صورت گیرد. اگر طرفین موفق نشدند در خصوص مبلغ […]

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون پیش پرداخت با قسط ۱۲ ماهه

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون پیش پرداخت با قسط ۱۲ ماهه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید قانون بیمه شخص ثالث ارزیاب خسارت در صورتی که سانحه ای رانندگی بوجود آمد که در آن خسارت مالی بوجود آمد ، مبنای پرداخت خسارت براساس توافقی که بین زیاندیده و شرکت بیمه گر خودرو مقصر […]