برچسب: باز کردن عروق

گیاهان دارویی + زرآوند + زریوند

گیاهان دارویی + زرآوند + زریوند

گیاه زرآوند / زریوند و خواص درمانی  آن گیاه زرآوند در کتابهای طب سنتی با نامهای  زرآوند و زریوند ذکر شده است. دو نوع معروف و شناخته شده دارد یکی را زرآوند گرد و به اصفهانی نخود الوندی و نوع دوم را زرآوند دراز می نامند. در برخی کتب از جمله پارسا در فلور ایران […]

گیاهان دارویی + بابا ادم

گیاهان دارویی + بابا ادم

گیاه دارویی بابا ادم از نظر طب قدیم ایرانی ،  ریشه بابا آدم سرد و خشک است. از بهترین تصفیه کننده های خون بوده ودر خارج کردن سموم را از بدن بسیار موثر است. جوش های صورت و کورک را رفع می سازد. ادرار آور و معرق بوده و سیستم لنف بدن را تمیز می نماید ، […]