برچسب: بیمه مدیران رستوران

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیر سینما + بیمه مدیران رستوران‌ها

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیر سینما + بیمه مدیران رستوران‌ها

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیر سینما این بیمه نامه دارای پوشش خسارتهای احتمالی جانی برای کسانیکه از سالن‌ های کنسرت و سینما و اجلاس استفاه میکنند، میباشد. بدیهی است که مسئولیت جبران خسارات جانی وارده به اشخاص حاضر در سینماها و کنسرت و اجلاس نیز بر عهده شخص مدیر یا مالکان آن سالنها میباشد، که با […]