برچسب: تاثیر تورم در بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری + فسخ + تورم

بیمه عمر و سرمایه گذاری + فسخ + تورم

محاسبه بیمه عمر نرخ بیمه عمر دارای مقدار مشخصی نیست و با توجه به عوامل و متغیرهایی مانند:  سن، جنسیت، وضعیت جهانی، تاریخچه سلامت خانواده، شغل و حرفه، انتخاب نوع و مقدار پوشش های متفاوت و همچنین مقدار حق بیمه پرداختی (بسته به تصمیم بیمه گذار)، قابل محاسبه است. ولی شما میتوانید با مطالعه و […]