برچسب: تصادفات بدون کروکی

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه قسطی ۱۲ ماه بدون سود

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه قسطی ۱۲ ماه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.  استثنا در بخشش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه جریمه دیرکرد قابل بخشش نیست، صرفاً در یک حالت است که جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث را میتوان مشمول بخشیدگی قرار داد ، آن […]