برچسب: توانگری پرداخت خسارت شعب پرداخت خسارت

بیمه ثالث + بدون پیش پرداخت + بدون سود

بیمه ثالث + بدون پیش پرداخت + بدون سود

  برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید.   چرا بیمه شخص ثالث اجباری است؟ شاید برخی وسال کنند که با عنایت به اینکه قیمت بیمه شخص ثالث زیاد است ، ولی چرا این بیمه اجباری است؟ حتما شنیده اید که برخی سانحه های رانندگی پیش میایند که داراری خسارات جانی و مالی […]

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث خودرو

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث خودرو

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. قانون بیمه شخص ثالث  در صورتیکه حادثه تصافد رانندگی رخ داره باشد و منجر به خاسرت مالی شده باشد، در این صورت پرداخت خسارت بصورت نقدی و یا با توافق خسارت دیده و شرکت بمیه گر باید صورت گیرد. اگر طرفین موفق نشدند در خصوص مبلغ […]

بیمه کوثر + بیمه ثالث خودرو از دم قسط ۱۲ ماه بدون سود

بیمه کوثر + بیمه ثالث خودرو از دم قسط ۱۲ ماه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. بیمه اقساطی بدون پیش پرداخت و سود مدت اعتبار بیمه نامه بیمه شخص ثالث میزان مدتی که برای اعتبار و سررسید بیمه نامه شخص ثالث مشخص میشود، می تواند متغیر باشد و از یک ماهه و سه ماهه و شش ماه میتواند باشد تا یکساله. بهمین […]

بیمه ثالث + بیمه با اقساط ۱۲ ماهه بدون پیش قسط و بدون سود

بیمه ثالث + بیمه با اقساط ۱۲ ماهه بدون پیش قسط و بدون سود

  برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید.   از کدام شرکت بیمه گر  بیمه شخص ثالث خودرو را بخرم؟ با توجه به یکسان بودن نرخ بیمه در سراسر کشور، در انتخاب شرکت بیمه گر جهت خرید بیمه شخص ثالث خودروی خود ، این موارد را در نظر بگیرد: ۱-  توانگری شرکت بیمه […]

خرید آنلاین بیمه نامه + بیمه ثالث در ۱۲ قسط بدون سود

خرید آنلاین بیمه نامه + بیمه ثالث در ۱۲ قسط بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. جهت خرید بیمه بدنه قسطی بدون سود و پیش پرداخت با ما تماس بگیرید. بیمه شخص ثالث  همانگونه که از نام این بیمه مشخص است ، زیانهای مربوط به جان و اموال شخص ثالث را پرداخت می نماید. کلیه اشخاصی که در هنگام بروز سانحه ، مرتبط با […]

خرید بیمه بدنه مناسب + بیمه بدون سود + بیمه بدون پیش پرداخت

خرید بیمه بدنه مناسب + بیمه بدون سود + بیمه بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. قانون بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه خرید بیمه نامه شخص ثالث برای کلیه مالکان و دارندگاه وسایل نقلیه موتوری بعنوان تکلیف قانونی بوده و باید اجباراً آنرا تهیه نمایند، کلیه دارندگان وسایل قنلیه مووتری […]

بیمه ثالث خودرو + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه بدون پیش پرداخت

بیمه ثالث خودرو + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. بیمه اقساطی بدون پیش پرداخت و سود بیمه خودروی بین الملل بیمه خودرو بین المللی در فرهنگ عامه مردمی ، تحت عنوان  کارت سبز خودرو معروف است. بیمه نامه های خودروی بین المللی ، به نوعی همان بیمه شخص ثالث بوده ک در سطح بین المللی […]