برچسب: جبران خسارت بیمه بدنه

بهترین بیمه بدنه + پوششهای بیمه بدنه

بهترین بیمه بدنه + پوششهای بیمه بدنه

پوششهای بیمه بدنه بیمه بدنه چه پوششهایی را برای مالک خودرو ایجاد می نماید؟ بر وفق مقررات و قوانین بیمه بدنه ، این بیمه‌ نامه خسارت خودرو دارای بیمه بدنه ، دارای دو نوع پوشش میباشد: ۱- پوششهای اصلی این پوششها جزو لاینفک بیمه بدنه بوده و قابل حذف نمیباشد که شامل: تصادفات و حوادث […]

پرداخت خسارت + جبران خسارت بیمه بدنه

پرداخت خسارت + جبران خسارت بیمه بدنه

  محاسبه پرداخت خسارت بیمه بدنه نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه بشرح زیر است: بیمه بدنه دارای پوشش های متنوعی است که نحوه محاسبه خسارت آنها بشرح زیر است: ۱- نحوه پرداخت خسارت بیمه بدنه – سرقت کلی و قطعات خودرو – سرقت کلی یکی از اساسی ترین خصوصیات بیمه بدنه جبران خسارت ناشی از […]