برچسب: جبران خسارت و ضرر و زیانهای احتمالی بیمه بدنه

مدارک جهت دریافت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

مدارک جهت دریافت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

دریافت خسارت بیمه بدنه چه مدارکی برای دریافت خسارت از بیمه بدنه لازم است؟ اگر با حادثه ای مواجه شدید، توصیه میشود ضمن مدیریت استرس خود ، سریعاً به شرکت بیمه گر اطلاع دهید و برای اعلام تشکیل پرونده و ارزیابی خسارت ، باید موارد زیر را به شرکت بیمه ارائه نمایید تا بتوانید در […]