برچسب: خندق

  جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + مسجد قاین

  جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + مسجد قاین

مسجد قاین قاین یکی از شهرهای پرجاذبه گردشگری در استان خراسان جنوبی محسوب میگردد. این شهر دارای تپه های باستانی فراوانی که در پیرامون خود می باشد. براساس کاوشهای باستانی و نیز تحقیقات انجام شده درخصوص این شهر ، ثبت شد که قدمت شهر قاین در گذشته های خیلی دور دارای حیات بشری بوده است. […]