برچسب: خیوه

جاذبه های گردشگری استان گلستان + فراغی

جاذبه های گردشگری استان گلستان + فراغی

  آرامگاه مختومقلی فراغی در مورد شخصیت ادبی مختومقلی همینقدر بس است که بگوییم هیچ یک از شاعران ترکمن نتوانستد به مرتبه علمی و ادبی او دست یابند، چه از نظر شهرت و چه از لحاظ سبک و دیدگاه ، که او را بنیان گذار ادبیات نوین ترکمن می پندارند. دیوان اشعار مختومقلی فراغی همانند […]