برچسب: داوری در بیمه های مسعولیت

بیمه مسئولیت + فسخ و ابطال بیمه نامه + داوری و حل اختلاف

بیمه مسئولیت + فسخ و ابطال بیمه نامه + داوری و حل اختلاف

بیمه مسئولیت، فسخ ، حل اختلاف شرایط فسخ و بطلان بیمه‌نامه بیمه نامه مسئولیت را می توان قبل از تاریخ انقضای بیمه نامه فسخ یا ابطال نمود که این امر می تواند از طرف بیمه گذار یا شرکت بیمه گر انجام شود. البته با توجه به انیکه این بیمه ها جزء بیمه های بسیار ارزشمند […]