برچسب: دراستان خراسان شمالی

جاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی + بندخاکی عباس آباد

جاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی + بندخاکی عباس آباد

بندخاکی عباس آباد بندخاکی عبدل آباد دراستان خراسان شمالی در شهر حصار گرم واقع شده که از توابع بجنورد می باشد. آب این بند در زمستان که فصل بارندگی می باشد و از رودخانه های اطراف تامین میگردد و در فصل تابستان که فصل کم آبی بوده، جهت زمین های کشاورزی مورد استفاده کشاورزان قرار […]