برچسب: درختان شمال آمریکای جنوبی

گیاهان دارویی + نخل آسای

گیاهان دارویی + نخل آسای

گیاه نخل آسای گیاه نخل آسای، از زمره درختان نخلی محسوب میشود که در سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی خیلی یافت می گردد. این نخل از درختان بسیار باریک و بلند و کشیده بوده که در جنگلهای بارانی و در نواحی سایه ای است که ارتفاع رشد این گیاه بین پانزده تا سی […]