برچسب: دروازه قائن

مکان های گردشگری استان خراسان جنوبی + مجموعه تاریخی کوشک

مکان های گردشگری استان خراسان جنوبی + مجموعه تاریخی کوشک

مجموعه تاریخی کوشک مجموعه تاریخی کوشک دارای بیش از ۱۰۰۰ سال قدمت می باشد شامل مسجد و حمام و حوض انبار و آب انباره که در فاصله کمی از دروازه قائن در شهر تاریخی تون (فردوس امروزی) قرار دارد. مسجد کوشک باستانی ترین مسجد خراسان جنوبی می باشد که از معماری آن مشخص میگردد که […]