برچسب: دریافت غرامت های بدنی از بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری + دریافت وام

بیمه عمر و سرمایه گذاری + دریافت وام

مزایا و فواید بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه گذاری با سود مشارکت و هم چنین سود تضمینی در این رشته بیمه ای ، اساسا سودی که بصورت ثابت و اصلی به سرمایه شما تعلق میگیرد را ، سود تضمینی می نامند.  که مقدار آن توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تعیین و اعلام می […]

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری

سوالات معمول در بیمه عمر و سرمایه گذاری: ۱- پس از پایان مدت قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری،  شرابط بازپرداخت بیمه عمر و سرمایه گذاری چگونه خواهد بود؟ در انتهای انقضای بیمه عمر  و سرمایه گذاری دو مبلغ مشخص به بیمه گذار یا ذینفعان مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد شد: مبلغ اندوخته صندوق […]