برچسب: دونگ کوئی

گیاهان دارویی + دونگ کوئی

گیاهان دارویی + دونگ کوئی

    گیاه دارویی دونگ کوئی گیاه دونگ کوئی از گروه نباتات محسوب میشود.  مردم از ریشه آن را برای تهیه دارو استفاده می کنند . از دونگ کوئی برای دردهای عادتهای ماهانه ، سندرمهای قبل از قاعدگی PMS و نشانه های یائسگی کابرد دارد و همچنین به شکل خوراکی به عنوان  تمیز کننده خون […]