برچسب: دو كيلومتري روستاي يامپي

جاذبه های گردشگری استان گلستان + نرگس تپه

جاذبه های گردشگری استان گلستان + نرگس تپه

نرگس تپه نرگس تپه گرگان در دو کیلومتری روستای یامپی از توابع بخش مرکزی شهر گرگان و در حاشیه شمالی باندفرودگاه  این شهرستان واقع شده است. این تپه در سمت شمالی-جنوبی است و بقایای سنگ مزارهایی که به خط ثلث بوده و مربوط به قرون دهم و یازدهم قمری است نیز بر سطح آن مشاهده […]