برچسب: دیوار چین

مکان های دیدنی استان خراسان جنوبی + قنوات بلده

قنوات بلده کشور ایران دارای ۳۶۳۰۰ رشته قنات فعال بوده که طول کلی آنها به ۲۷۴۰۰۰ کیلومتر (طبق کتاب قنات های ایران اثر اچ.ای.وولف) میباشد. اگر کسی بخواهد بزرگی این عدد را درک نماید باید آن را با طول دیوار چین و یا قطر کره زمین مقایسه کند، بطوریکه طول قنات‌ های ایران نیز ۴۳ […]