برچسب: دیوسکوریدوس

گیاهان دارویی در ایران قدیم – طب یونان باستان

گیاهان دارویی در ایران قدیم – طب یونان باستان

گیاهان دارویی در ایران باستان گیاه شناسی در ایران دارای سبقه طولانی است که این سبقه به قبل از تاریخ اسلام  برمیگردد. در کتاب مقدس ایرانیان “اوستا” بارها و بارها از  «اورورو بیشه زو» (گیاهان درمانی) تعریف و تمجید شده‌ است و عبارت اورورو به معنی گیاه فرشته نگهبان امرتات (امرداد) که به نوبه خود […]