برچسب: رزین

گیاهان دارویی + گل برفی

گیاهان دارویی + گل برفی

گیاهان دارویی گل برفی گیاه دارویی گل برفی از اوایل قرن هجدهم بعنوان گیاهی دارویی مورد استفاده قرار گرفته است. از پیکر رویشی، گلها و ریشه این گیاه در عمده فارماکوپه ها بعنوان دارو ذ کر شده و خواص درمانی آن نیز معرفی گشته است. کونوالاریا از کلمه لاتین کونوالیس به معنای درّه گرفته شده […]