برچسب: رفع عیب ترمز خودرو

عیب یابی و تعمیر خودرو + کالیپر ترمز اتومبیل

عیب یابی و تعمیر خودرو + کالیپر ترمز اتومبیل

کالیپر سیستم ترمز خودرو: یکی از مهمترین سیستمهای هر اتومبیلی ، سیستم ترمز آن خودرو می باشد، چون  بدون سیستم ترمز نمی توانید توقف خودرو را انجام دهید و بروز خسارت در هنگام برخور با و خودروهای دیگر را در بر خواهد داشت ،  اهمیت این سیستم بحدی است که ایمنی راننده و سرنشینان خورو […]