برچسب: روش نگهداری شمشاد جنگلی

گیاهان دارویی + شمشاد سرخ + شمشاد جنگلی

گیاهان دارویی + شمشاد سرخ + شمشاد جنگلی

  گیاه دارویی شمشاد سرخ -شمشاد جنگلی   نام علمی در کتب و منابع خارجی: Buxus sempeverens نام معمول و رایج : شمشاد جنگلی، جعبه اروپایی نوع گیاه : از گونه درختجه های همیشه سبز/مناسب فضای بیرونی سمی بودن : برای انسانها و حیوانات سمی و خطرناک میباشد دشواری نگهداری : متوسط گیاه شمشاد سرخ […]