برچسب: زعفران

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + آرامگاه بوذرجمهر

آرامگاه بوذرجمهر قاینی (آرامگاه بزرگمهر قاینی) قائن یا قاین نام یکی از شهرهای مهم استان خراسان جنوبی می باشد که بعلت داشتن زعفران دارای شهرت جهانی می باشد. شهر قائن در قدیم دارای برج و بارو ، کهندژ و خندق و ارگ بود و همراه با شهر تون (فردوس امروزی) از شهرهای مهم ایالت قهستان […]