برچسب: پوشش از کار افتادگی

مزایای پزشکی و فوت بیمه عمر و سرمایه گذاری

مزایای پزشکی و فوت بیمه عمر و سرمایه گذاری

مزایای پزشکی و فوت بیمه عمر و سرمایه گذاری سپرده گذاری طبق قوانین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ، بیمه گذار می تواند به جز پرداخت حق بیمه، مبالغی دیگر را هم به عنوان سپرده در بیمه عمر خود جای دهد و از سود آناستفاده نماید. همچنین امکان برداشت سپرده بیمه عمر به تصمیم شما بستگی […]