برچسب: پوشش ترانزیت

بیمه کوثر + بیمه بدنه خودرو بدون سود

بیمه کوثر + بیمه بدنه خودرو بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. پوششهای تکمیلی ( تبعی ) بیمه بدنه پوشش ترانزیت موارد بسیار زیادی وجود دارند که مالکان خودروها با ماشینهای خودر به خارج از مرزهای ایران به مسافرت میروند و در خاک کشورهای دیگر دچار سانحه ای میگردند، این موضوع در تعهدات و پوششهای اصلی بیمه بدنه نیست ولی […]

بیمه بدنه + بیمه ثالث تمام قسط ۱۲ ماه + بیمه بدنه بدون پیش پرداخت

بیمه بدنه + بیمه ثالث تمام قسط ۱۲ ماه + بیمه بدنه بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. فرانشیز و پوششهای بیمه بدنه – پوشش شکست شیشه به تنهایی در موارد بسیاری دیده شده که بعللی غیر از حوادث اصلی درج شده در بیمه بدنه ، شیشه های خودرو دچار شکستگی میگردند که میتواند به دلیل گرمای زیاد ، سرمای شدید، تجمع بخارات آب و گازها […]