برچسب: پوشش  سفال

حاذبه های گردشگری استان خراسان + عمارت سردار مفخم بجنورد

عمارت سردار مفخم بجنورد عمارت سردار مفخم از برترین آثار دوره قاجار می باشد که در زمانهای گذشته در داخل باغ بزرگی بود تا انیکه زلزله شدیدی بجنورد را لرزاند و بخش بزرگی از این عمارت را از بین برد و از بین بخشهای مختلفی مانند آینه‌خانه ، دروازه ورودی حوضخانه و باغ فواره و […]