برچسب: چک برگشتی

استعلام چک از طریق پیامک + استعلام وضعیت چک

استعلام چک از طریق پیامک + استعلام وضعیت چک

نحوه دریافت استعلام  وضعیت چک از طریق پیامک  لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچگونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.  برای دریافت استعلام چک صیاد از طریق پیامک تلفن همراه تنها کافیست تا شماره ۱۶ رقمی موجود بر روی چک صیاد  (را به این شکل  ۸۴۵۲۹۷۶۴۱۱۳۰۱۵۲۵*۱*۱ […]